Để đăng ký kinh doanh qua mạng, Quý khách click vào dang-ky và điền đầy đủ thông tin cần thiết. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý khách trong vòng 24h.

Đăng ký kinh doanh qua mạng

Hãy nhập đầy đủ thông tin để nhận được tư vấn tốt nhất. ( * ) Bắt buộc

Tên của bạn (*)

Địa chỉ liên hệ (*)

Số điện thoại (*)

Địa chỉ email

Loại hình công ty muốn thành lập? (*)

 Công ty TNHH 1 thành viên
 Công ty cổ phần

 Công ty TNHH 2 thành viên
 Doanh nghiệp tư nhân

Tên công ty viết bằng Tiếng Việt (*)

Tên công ty viết bằng Tiếng Anh (nếu có)

Tên công ty viết tắt

Địa chị công ty (*)

Ngành nghề kinh doanh (Vui lòng liệt kê tất cả những ngành bạn dự định kinh doanh) (*)

Vốn điều lệ đăng ký (*)

Thông tin đại diện pháp luật (*)

Họ tên (*)

Ngày tháng năm sinh (*)
/ /

Số CMND (*)

Ngày cấp (*)
/ /

Nơi cấp (*)

Địa chỉ thường trú (*) (Vui lòng điền đầy đủ 4 cấp nếu CMND được cấp ở tỉnh)

Địa chỉ hiện tại (*)

Phần chỉ dành cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần:

Danh sách thành viên/ cổ đông (Vui lòng điền thông tin các thành viên/ cổ đông đầy đủ theo như thông tin của đại diện pháp luật trên)

Đính kèm file

(Dung lượng tối đa 5MB. Trường hợp muốn gửi nhiều file Quý khách vui lòng nén lại dưới định dạng .zip hoặc .rar)

Nhập chữ (số) vào ô bên dưới:
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.